1 oktober 08:30 - 11:00Online

Att medvetet förändra vårt samhälle

Ansiktsigenkänning som har svårt att identifiera icke-vita ansikten, taltjänster som inte lyckas tyda kvinnors röster och röstassistenter som svarar flörtigt på sexuella trakasserier är bara några konsekvenser av tekniska lösningar skapade av homogena innovationsteam. Genom att inkludera en mängd perspektiv och människor i utvecklandet av nya produkter och tjänster blir det lättare att utröna vilka lösningar som kan göra största nytta och skapa mest värde - i form av ökad livskvalité och välmående, och på så sätt även skapa hållbara affärer. 

Under denna förmiddag fördjupar vi oss i frågor kring inkluderande innovation tillsammans med dig som vill inspireras, delta i diskussionen och förändra dina och andras förutsättningar i näringslivet.

Välkommen!

Detta är det tredje eventet av en serie i tre delar. Missa inte våra andra digitala event om Jämställt entreprenörskap 29/9 och Jämställd finansiering 30/9.


ANMÄL DIG HÄR

Program

Inledning

Inledande samtal med Johanna Lundin och Matts Nyman, vd på BizMaker. Varför väljer BizMaker att lyfta och jobba med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Hur jobbar man med dessa frågor i innovationssystemet i stort? Melina Bergström, projektledare på The Yes Way, berättar även om arbetet med The Yes Way.

15min

Jämställdhet som konkurrensmedel

Johanna Lundin och Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog, går igenom vad som krävs för en lyckosam jämställdhetsomställning, att se förändring över tid och vilka effekterna har blivit.

45min

Inkluderande innovation i teori och praktik

Innovationsforskaren Malin Lindberg delar med sig av aktuell forskning och praktiska exempel på hur inkluderande innovation kan utvecklas och stöttas. Bland annat berättar hon om framgångsfaktorer och fallgropar i insatser för att öka mångfalden av innovatörer och den sociala hållbarheten i deras innovationer.

60min

Vägar framåt

Johanna Lundin knyter ihop dagen tillsammans med Matts Nyman, vd på BizMaker, Johan Ödmark, vd på Swedish Incubators and Science Parks och Malin Lindberg. Vad händer nu? Vad ska man göra med de insikter och tankar som dessa dagar bidragit till? Hur ser vi till att jämställdheten inte bara blir en fråga för eldsjälar?

30min

"Forskning visar att jämställdhet och mångfald är en förutsättning för ett hållbart och innovativt näringsliv."

Malin Lindberg

Talare

Johanna Lundin
Moderator

Johanna Lundin, vd och grundare på Equalate, flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert med över tio års erfarenhet av att stötta privat och offentlig sektor i jämställdhet- och likabehandlingsuppdrag. 

Läs mer

Pär Lärkeryd, Norra Skog
Expertpanel

Norra Skogs koncernchef och vd Pär Lärkeryd är en av Sveriges mer välkända näringslivsprofiler och har lång erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsledarskap. Genom åren har han mottagit ett flertal priser för sitt arbete med jämställdhet där han menar att värdegrundsarbete med ett integrerat genusperspektiv utgör växtnäringen i ett företags strategiska arbete.

Läs mer

Malin Lindberg
Keynote speaker

Malin Lindberg är erfaren innovationsforskare, som under många år studerat och stöttat insatser för att främja en mångfald av innovationer och innovatörer. Det handlar bland annat om att bättre stötta kvinnor, utrikesfödda och sociala innovatörer med rådgivning, inkubation, finansiering, kontaktnätverk m.m. Med hjälp av en deltagande forskningsansats utvecklar hon nya kunskaper och metoder tillsammans med inkubatorer, affärsrådgivare, innovationskontor m.fl.


Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 5 är temat för detta evenemang. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Arrangör